กรมส่งออกแนะเอกชนร่วมงานแสดงสินค้าตปท.

กรมส่งออกแนะเอกชนร่วมงานแสดงสินค้าตปท.
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทย ทางกรมจึงได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าไทย และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มตลาดในอนาคต โดยพบว่า ปัจจุบันผู้บริโภค มีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีคุณลักษณะเด่น ดีไซน์สวยงามแปลกใหม่ พร้อมประโยชน์ใช้สอย และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แตกต่างจากสินค้าทั่วไป โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ มีคู่ค้าสนใจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าเน้นการออกแบบ ที่นำธรรมชาติและงานฝีมือของคนไทยมาดัดแปลง