พน. ยันไฟไหม้โร​งกลั่น ไม่ก​ระทบผลิ​ตน้ำมัน

พน. ยันไฟไหม้โร​งกลั่น ไม่ก​ระทบผลิ​ตน้ำมัน
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ที่ ซ.สุขุมวิท 64 ซึ่งทำให้ปริมาณการกลั่นน้ำมันของบางจาก หายไปจากระบบ 80,000 บาร์เรลต่อวัน กระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ปริมาณการผลิตที่หายไปไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ  ซึ่งประชาชนจะมีน้ำมันใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่มีผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน ทั้งนี้ยืนยันว่า กระทรวงพลังงาน ไม่มีนโยบายย้ายโรงกลั่นน้ำมันบางจากออกจากพื้นที่ เพราะการสร้างโรงกลั่น ต้องใช้งบประมาณสูง 80,000 - 100,000 ล้านบาท และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายบริหารและอุปกรณ์ที่ใช้แต่อาจเกิดจากความผิดพลาดบางประการ ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง