42 รายชื่อบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ห้ามนักการเมืองแตะ!

42 รายชื่อบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ห้ามนักการเมืองแตะ!

42 รายชื่อบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ห้ามนักการเมืองแตะ!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่ามีสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน พบว่ามีทั้งหมด 42 บริษัท ประกอบด้วย

info

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC, บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR, บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา 184 (2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้ โดยห้ามไม่ให้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืนอาจมีผลกับตำแหน่งทันที