ครม.ศก.ถกปมยุโรปเชื่อไม่แรง-เร่งเปิดดอนเมือง1สค.55

ครม.ศก.ถกปมยุโรปเชื่อไม่แรง-เร่งเปิดดอนเมือง1สค.55
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นหลังการออกมาตรการในการดูแล ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีความมั่นใจว่า เหตุการณ์จะไม่รุนแรงและมีผลกระทบมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้กำชับให้ออกมาตรการในการดูแล 6 ด้าน ทั้งการรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนการดูแลด้านตลาดการส่งออกนั้น จะมุ่งเน้นไปยังประเทศที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ และให้ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ทางกระทรวงการคลังดูแลเข้าไปกำกับและดูแลผู้ส่งออก เพื่อส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามวงเงินที่เคยอนุมัติไปที่ 140,000 ล้านบาท รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด มี 3 สินค้า ประกอบด้วย สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และอิเล็กทรอนิกส์ และ 1 สินค้าเกษตรที่จะต้องจับตา คือ ยางพารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังเปิดเผย ถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในขณะนี้ ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและไม่น่ากังวล เหมือนในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา รวมไปถึง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเช่นกัน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่ออัตราแลกเปลี่ยน ที่อยู่ในระดับที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ภาคการส่งออก มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการธุรกิจได้ และจากแนวโน้มความกังวลที่ลดลงนั้น ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลก เริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาบ้าง แต่เชื่อว่า ทางภาครัฐ จะสามารถดูแลได้ เนื่องจาก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีเงินทุนติดลบ อยู่เพียง 16,000 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งถือว่า น้อยกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีหนี้สูงกว่าระดับ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ จะมีการเข้ามาดูแลภาคการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ โดยจะมีการเร่งเปิดสนามบินดอนเมืองจากเดิม ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็น วันที่ 1 สิงหาคม เพื่อรองรับการเดินทาง