แอร์พอร์ตเรลลิงค์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว

แอร์พอร์ตเรลลิงค์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
จากเหตุการณ์รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิงค์ ที่สถานีมักกะสัน ขบวนรถขาเข้าพญาไท Express Line เกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งส่งผลให้การบริการล่าช้า ทั้งระบบประมาณ 20 นาที เมื่อเวลา 09.45 น. ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้เคลื่อนย้ายขบวนรถไฟฟ้าที่มีปัญหาออกจากรางไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงแล้ว และในขณะนี้ การให้บริการก็เป็นไปตามปกติแล้วเช่นกัน โดยในขณะที่ นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า (รฟท.) จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟาแอร์ พอร์ตลิงค์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ ซึ่งปัญหาจากความล่าช้าในการให้บริการนั้นเกิดจากมีจำนวนรถไฟฟ้าน้อย ทำให้เมื่อขบวนใดขบวนหนึ่งเสีย ย่อมส่งผลให้การบริการล่าช้า แต่ทั้งนี้เหตุการณ์การให้บริการที่ล่าช้านั้น จะไม่เกิน 10 - 20 นาที