อนุสรณ์ ยัน ไม่มีแผนย้ายโรงกลั่น

อนุสรณ์ ยัน ไม่มีแผนย้ายโรงกลั่น
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กรณี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดให้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ย้ายโรงกลั่นออกจากพื้นที่ ถนนสุขุมวิท เพื่อต้องการนำพื้นที่ไปทำเป็นพื้นที่สีเขียวในอนาคตนั้น ยืนยันว่า โรงกลั่นบางจาก ไม่มีแผนย้ายออกจากพื้นที่ เพราะการลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ต้องใช้งบประมาณสูงถึง 10,000 ล้านบาท และโรงกลั่นบางจาก เป็นประโยชน์ในการจัดหาพลังงานให้กับความต้องการใช้ในเขตพื้นที่เมืองได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งโครงการบางจากได้ตั้งอยู่ในพื้นที่มานานถึง 50 ปี และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ด้าน นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กำลังการกลั่นน้ำมันของบางจากที่หายไป จะไม่กระทบต่อกำลังการใช้น้ำมันของประเทศ เพราะ ปตท. จะจัดสรรน้ำมันมาช่วยทดแทนกำลังการผลิตที่หายไป