กิตติรัตน์ถกกนร.แผนฟื้นฟูกิจการขสมก.บ่าย

กิตติรัตน์ถกกนร.แผนฟื้นฟูกิจการขสมก.บ่าย
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ หรือ กนร. ได้ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 50 แห่ง และได้พิจารณาแผนการฟื้นฟูโครงสร้างของการขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. พร้อมกับตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยชุดแรกจะพิจารณาเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟู ทั้งการบริหารจัดการด้านบุคลากร การปรับปรุง และพัฒนาอู่จอดรถในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และชุดที่ 2 จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของจำนวนรถโดยสารของ ขสมก. โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งล่าสุดในวันนี้ เวลา 14.00 น. จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณา 2 เรื่อง คือ ติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. และการจัดทำแนวทางนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจที่ทำเนียบรัฐบาล