ปตท.สผ.เล็งถกรัฐจัดหาแหล่งปิโตรเลียม

ปตท.สผ.เล็งถกรัฐจัดหาแหล่งปิโตรเลียม
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า บริษัทเตรียมหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอความชัดเจนด้านนโยบาย เนื่องจากแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม คือ แหล่งบงกช และที่ร่วมทุนกับบริษัท เชฟรอน อีกหลายแหล่ง จะหมดอายุสัมปทานลงใน 10 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2020 เพื่อที่บริษัทจะนำมาประกอบการตัดสินใจ กำหนดแผนการลงทุนต่อไป ซึ่งหากรัฐบาลมีการต่ออายุสัมปทาน จะเป็นผลดีต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ แหล่งบงกช มีส่วนสำคัญในการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ สัดส่วนร้อยละ 20 หรือประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากกำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทย ทั้งหมด 3,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่วนที่เหลืออีก 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นการรับซื้อจากพม่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน 5 ปีของบริษัท ที่ต้องรักษากำลังการผลิตเดิมไว้ และเป็นเรื่องที่ท้าทายของทีมบริหาร