พณ. เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์

พณ. เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์
น.ส.พิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้เปิดตัวสร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ www.dbdmart.com เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจทั้งการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลสินค้าต่างๆ โดยทางกรมฯ พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้า โดยการนำระบบE-commerce มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นอกจากนี้ www.dbdmart.com ยังเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ที่เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมเว็บไซต์ธุรกิจไทย ที่มีการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ พร้อมระบบการค้นหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยง่ายอีกด้วย