ปตท.สผ. สนใจขยายการลงทุนในพม่าเพิ่ม

ปตท.สผ. สนใจขยายการลงทุนในพม่าเพิ่ม
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะทำงานในกลุ่ม ปตท. ศึกษาการลงทุนในพม่า กล่าวว่า ปตท.สผ. สนใจที่จะขยายการลงทุนในพม่า โดยดูทั้งรูปแบบการเปิดประมูล และการลงทุนโดยตรง ซึ่งมีโอกาสขยายมากกว่า 10 แปลง จากปัจจุบันมีการลงทุนในพม่า 5 โครงการ กว่า 10 แปลงสำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่สุดในพม่า แต่การลงทุนเพิ่มเติม อาจมีผู้ร่วมลงทุน (พาร์ทเนอร์) เข้ามาร่วมด้วย ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. จะหาร่วมกับพม่า เพื่อแสดงความพร้อมเข้าไปร่วมขนาดทรัพยากรให้พม่าใช้ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต ซึ่งจะมุ่งจัดหาก๊าซให้พม่าใช้ในประเทศเป็นหลัก โดยจะเดินหน้าสำรวจแหล่งสัมปทาน M3 ใกล้ย่างกุ้ง อีก 4 - 5 หลุม ในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะมีความชัดเจนในกลางปีหน้า โดยการลงทุนในพม่า มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของงบลงทุน ในแผน 5 ปี ที่มีวงเงินรวม 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการลงทุนในประเทศ สัดส่วนร้อยละ 55 และต่างประเทศสัดส่วนร้อยละ 45