ประสารเชื่อปี58เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น

ประสารเชื่อปี58เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้โครงการคุ้มครองเงินฝากไว้ที่ 50 ล้านบาทต่อบัญชี ไปอีกระยะหนึ่งนั้น ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้า เพื่อมาหาผลตอบแทน เพราะบางประเทศมีการให้การคุ้มครองเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าประเทศไทย และให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเช่นกัน ขณะที่การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นั้น จะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุน มีความเสรีมากขึ้น แต่ในระยะสั้นนั้น คงไม่เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรุนแรงจากกลุ่มประเทศ AEC อย่างแน่นอน