จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติราชินี-พระบรมฯ

จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติราชินี-พระบรมฯ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 80 บาท โดยจะมีสัญลักษณ์พิเศษ คือ ความกว้าง 80 มิลลิเมตร หมายถึง พระชนมพรรษา 80 พรรษา สีของธนบัตรรวมเป็นสีฟ้า ตามสีวันพระราชสมภพ ซึ่งภาพด้านหน้าธนบัตร ได้อัญเชิญ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน คู่กับ พระฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธานในการประกอบ โดยภาพหลังธนบัตรได้เชิญ พระฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยใช้เป็นภาพพระราชกรณียกิจ ที่เกิดขึ้น โดยจะนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. ปี 2555 โดยจัดจำหน่ายพร้อมแนบแผ่นพับ ในราคาชุดละ 120 บาท ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกได้ทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมกันทั่วประเทศนอกจากนี้ ทาง ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจัดพิมพ์ขึ้น 10 ล้านฉบับ มีกำหนดออกใช้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยด้านหน้าพันธบัตร มีลักษณะทั่วไปสีและขนาดเช่นเดียวกับ ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบปัจจุบัน แต่ภาพด้านหลังนั้น ได้อัญเชิญ พระฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นภาพประธาน โดยมีภาพพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นภาพประกอบ