ตลาด “อสังหาริมทรัพย์” ครึ่งปี 2561 ใครรุ่งใครร่วง

ตลาด “อสังหาริมทรัพย์” ครึ่งปี 2561 ใครรุ่งใครร่วง

ตลาด “อสังหาริมทรัพย์” ครึ่งปี 2561 ใครรุ่งใครร่วง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยผลสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย พบว่ามีบริษัท “เจ้าตลาด” ขนาดใหญ่ และสะท้อนภาพรวมของตลาดที่น่าสนใจ ดังนี้

cg

1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนาสินค้าราคาแพง โดยในครึ่งปี 2561 เปิดตัว 12 โครงการ 4,293 หน่วย มีมูลค่าสูงถึง 22,801 ล้านบาท

2. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินอันดับต้นทั้งจำนวนหน่วยและโครงการที่เปิดตัว โดยในครึ่งปี 2561 เปิดตัวโครงการไปแล้ว 25 โครงการ รวม 5,348 หน่วย มีมูลค่ารวม 19,559 ล้านบาท

3. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการในครึ่งปี 2561 ไปแล้ว 9 โครงการ 3,277 หน่วย มูลค่ารวม 13,955 ล้านบาท

4. บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษัทจีนที่มีบทบาทในตลาด โดยครึ่งปี 2561 มีโครงการเพียง 1 แห่ง 1,957 หน่วย มูลค่ารวมกันถึง 11,340 ล้านบาท

5. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการในครึ่งปี 2561 แล้ว 6 โครงการ 2,881 หน่วย มีมูลค่ารวม 10,994 ล้านบาท

ดร.โสภณ มองว่า โอกาสของบริษัทพัฒนาที่ดินเล็กๆจะจำกัดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ หากในอนาคตมีการขยายการพัฒนาสาธารณูปโภคออกไปตามพื้นที่ต่างๆมากขึ้น และเศรษฐกิจดีขึ้น โอกาสที่เจ้าของที่ดินทั้วไปจะเข้าไปร่วมกันพัฒนาที่ดินก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ภาวะที่ตลาดเน้นไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โอกาสที่จะพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดในระดับราคาถูกหรือปานกลางค่อนข้างถูก ถือว่ามีน้อยเพราะกำลังซื้อของประชาชนทั่วไปยังมีน้อยอยู่ ดังนั้น โอกาสที่บริษัทเล็กๆ จะทำโครงการเล็กๆนั้นอาจถูกจำกัดไปด้วย

ส่วนอนาคตการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นอีก จะเห็นได้ว่าบริษัที่เคยเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ก็จะหดหายไปบ้าง มีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมาบ้าง โดยขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาในอนาคตด้วยเช่นกัน