ไทยหน้าบาน! อันดับโลจิสติกส์ขยับขึ้นที่ 2 ของอาเซียน

ไทยหน้าบาน! อันดับโลจิสติกส์ขยับขึ้นที่ 2 ของอาเซียน

ไทยหน้าบาน! อันดับโลจิสติกส์ขยับขึ้นที่ 2 ของอาเซียน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ เปิดเผยรายงานการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ (The Logistiv Performance Index หรือ LPI) ประจำปี 2561 โดยจากการสำรวจ 160 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 32 ดีขึ้น 13 อันดับ จากปี 2559 ที่อยู่อันดับ 45

สำหรับการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้ ไทยได้แซงหน้าประเทศมาเลเซียตกไปอยู่อันดับที่ 41 ของโลก จากเดิมอยู่อันดับที่ 32 ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่อันดับที่ 7 หากจัดอันดับในเอเชียแล้วไทยอยู่อันดับที่ 7 รองจากญี่ปุ่นอยู่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับที่ 7 ฮ่องกงอันดับที่ 12 เกาหลีใต้อันดับที่ 25 จีนอันดับที่ 26 และไต้หวันอันดับที่ 27 ส่วนอันดับที่ 1 เป็นประเทศเยอรมนี

สำหรับการจัดอันดับในเบื้องต้นจะใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานพิธีการสินค้าแทน หรือศุลกากร, ด้านคุณภาพการค้า การขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านความง่ายในการจัดการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศไทย, ด้านความสามารถของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ, ด้านความสามารถในการติดตามสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่ง และด้านการส่งสินค้าที่หมายตรงเวลา โดยพบว่าประเทศไทยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 3.41 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 5.0