ไม่น่าเชื่อ! คน “ว่างงาน” สูงปรี๊ดราว 1.65 แสนคน

ไม่น่าเชื่อ! คน “ว่างงาน” สูงปรี๊ดราว 1.65 แสนคน

ไม่น่าเชื่อ! คน “ว่างงาน” สูงปรี๊ดราว 1.65 แสนคน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน รายงานภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน 2561 ว่าการจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันนตน (มาตรา 33) จำนวน 11,454,211 คน เพิ่มขึ้น 852,840 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2560 ที่มีอยู่ 10,601,317 คน

สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวน 165,310 คน เพิ่มขึ้น 5.57% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีจำนวน 156,587 คน และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวน 160,180 คน อัตราเพิ่มขึ้น 3.2% หากเทียบกับอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ 1.41%

ส่วนอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากสาเหตุเลิกจ้างเดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 23,707 คน คิดเป็น 0.21% มีอัตราชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ 0.22%

สถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีลูกจ้างที่มีรายจ้างในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) จำนวน 11,454,211 คน อัตราการขยายตัว 8.04% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2560 ที่มีจำนวน 10,601,371 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าเดือนมิถุนายน 2561 อัตราการขยายตัวอยู่ที่ 8.04% เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 7.8% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% ถือว่าสถานการณ์การจ้างงานยังอยู่ในภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 1.1% สะท้อนให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 1%