ผู้ถือหุ้นการบินไทย เตรียมยื่นหนังสือ ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นการบินไทย เตรียมยื่นหนังสือ ก.ล.ต.
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเลิกจ้าง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดวันพรุ่งนี้ เวลา 10.30 น. นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข ผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีวาระสำคัญ คือ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 56 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเห็นว่า การเปิดเผยข้อเท็จจริง กรณีการเลิกจ้าง นายปิยสวัสดิ์ และเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/7 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ที่เป็นเหตุให้บริษัทและผู้ถือหุ้นเสียหาย