มติ กบง. เพิ่มสำรองน้ำมันตาม กม. 6% ใน 90 วัน

มติ กบง. เพิ่มสำรองน้ำมันตาม กม. 6% ใน 90 วัน
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ผู้ค้าน้ำมัน เพิ่มการสำรองน้ำมันตามกฎหมาย จากเดิมที่ร้อยละ 5 ของปริมาณการค้าประจำปี หรือประมาณ 36 วัน เป็นร้อยละ 6 ของปริมาณการค้าประจำปี หรือประมาณ 43 วัน ภายในระยะเวลา 90 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งหากผู้ค้าน้ำมันรายใด ไม่สามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาดังกล่าว สามารถพิจารณาขอผ่อนผัดได้เป็นราย นอกจากนี้ กบง. ยังรับทราบการออกประกาศกำหนดราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม ในเดือน ก.ค. ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยปรับลดราคาลง 3 บาทต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 24.86 บาทต่อกิโลกรัม และมีผลในทันที