ชัจจ์คาดมักกะสันคอมเพล็กซ์เสนอรูปแบบตค.

ชัจจ์คาดมักกะสันคอมเพล็กซ์เสนอรูปแบบตค.
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณมักกะสัน ที่เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจะเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดังกล่าว อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดยคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณ 300,000 ล้านบาท ซึ่งก็ต้องรอข้อมูลจากทางการรถไฟฯ ส่งมาทางกระทรวงคมนาคม และหลังจากนั้นจะเสนอไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบ จึงจะเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรี และหลังจากนั้นก็จะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องของการลงทุนตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติร่วมทุน พ.ศ.2535 คาดว่าประมาณต้นเดือน ต.ค.นี้ จะสามารถเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเสนอรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยส่วนตัวก็อยากให้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้า ครม.ได้ภายใน 2 เดือน โดยเบื้องต้นมีนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และนักลงทุนตะวันออกกลาง ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเสริมว่า แผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้นั้น จำเป็นต้องย้ายโรงซ่อมหัวรถจักรรถไฟ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการเสนอเข้า ครม.ให้เห็นชอบ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากการย้ายโรงซ่อมหัวรถจักร อยู่ในงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาท ของการรถไฟฯ ที่ ครม.เคยอนุมัติมาก่อนหน้านี้