พณ.เผยเงินเฟ้อ6ด.แรกขยายตัวสูงขึ้น2.95%

พณ.เผยเงินเฟ้อ6ด.แรกขยายตัวสูงขึ้น2.95%
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2555 ว่า อัตราเงินเฟ้อ มีการขยายตัวสูงขึ้น ร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ยังคงเป็นผักและผลไม้ กระแสไฟฟ้า และอาหารสำเร็จรูป แต่ยังคงมั่นใจว่าตลอดทั้งปี อัตราเงินเฟ้อ จะขยายตัวตามเป้าหมายที่ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งไว้ ร้อยละ 3.3 - 3.8 "ค่าเฉลี่ย 6 เดือน ยังอยู่ที่ 2.95 อยู่ที่ร้อยละ 2.95 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกินเป้าที่เราวางไว้คือ 3.8 นี่ ก็จะน้อยมาก"นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อของประเทศและราคาสินค้า คือผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ยที่จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น