กรุงไทยเร่งขยายเครือข่ายในพม่ารองรับAEC

กรุงไทยเร่งขยายเครือข่ายในพม่ารองรับAEC
นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ทางธนาคารกำลังเร่งเสริมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  โดยเฉพาะในด้านเครือข่าย ซึ่งธนาคารมีสาขาในต่างประเทศจำนวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง, เวียงจันทน์, พนมเปญ, เสียมเรียบ, มุมไบ, ลอสแองเจลิส, สิงคโปร์ และ เคย์แมน และมีแผนจะขยายสาขาในประเทศเวียดนาม รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน  ซึ่งล่าสุดธนาคารได้รับอนุญาตจากทางการพม่าให้เปิดสำนักงานผู้แทนที่กรุงย่างกุ้ง  และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายใน ไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าและนักธุรกิจไทย โดยจัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพม่า : Explore Golden Opportunities in Myanmar" เพื่อเปิดมุมมองและสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการค้า และการลงทุนเชิงลึก ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2555  นี้