บุญทรงจ่อโรดโชว์-พบนักธุรกิจทำตลาดส่งออกใหม่

บุญทรงจ่อโรดโชว์-พบนักธุรกิจทำตลาดส่งออกใหม่
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งออก หรือเวิร์คช็อป เพื่อผลักดันการส่งออกให้เติบโตตามเป้าหมาย 15% ในปีนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้น ทางผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องเรื่องของสภาพคล่องและขั้นตอนการส่งออก ซึ่งในส่วนของกระทรวงฯจะดูเรื่องการตลาด โดยมีสำนักงานการค้าต่างประเทศ ที่มีทูตพาณิชย์ทำหน้าที่นำข้อมูลนำเข้า-ส่งออกรายประเทศมาให้ฝ่ายเอกชนไทยนำไปวิเคราะห์ ว่าคู่แข่งอยู่ประเทศไหน เพื่อดูว่าไทยมีโอกาส มีเสถียรภาพในตลาดเดิมมากน้อยแค่ไหน แล้วจะหาตลาดใหม่มารองรับการนำเข้าสินค้าไทยได้อย่างไร ซึ่งได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ช่วยมองตลาดใหม่ในหลายอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายแรกจะดูสินค้าที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากวิกฤติยุโรป อาทิ อัญมณี เครื่องประดับ ยางพารา เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น ซึ่งโดยรวมมีประมาณ 4-5 กลุ่ม ส่วนกลุ่มโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออก หลังจากถูกน้ำท่วมปลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า ได้กลับสู่การผลิตโดยปกติและผลิตเต็มที่แล้ว และมีอุตสาหกรรมบางกลุ่มกำลังพยายามเร่งส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ขณะบางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบบ้าง เช่น อัญมณี เสื้อผ้า แต่โดยรวมทุกกลุ่มกลับสู่สภาวะการผลิตปกติเรียบร้อยแล้ว หลังจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ที่ได้สำรวจ รวบรวมข้อมูลพบว่า มีการสั่งนำเข้าเครื่องจักร มีการขาดแคลนแรงงาน ต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ ฉะนั้นต่อไปนับจากนี้ จะเป็นเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะทำงานหนักขึ้น มีการออกไปพบปะนักธุรกิจในตลาดเป้าหมายและเชิญมาเจรจาทางการค้าในไทย รวมถึงการโรดโชว์ เพื่อสร้างตลาดใหม่