หุ่นยนต์เบียดบัณฑิต พบ!เสี่ยงตกงานนับแสนราย

หุ่นยนต์เบียดบัณฑิต พบ!เสี่ยงตกงานนับแสนราย

หุ่นยนต์เบียดบัณฑิต พบ!เสี่ยงตกงานนับแสนราย
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ระบุว่า แนวโน้มภาคธุรกิจอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนด้วยการนำเทคโนโลยี รวมถึงระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตและบริการมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น แม้แต่ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs ก็มีจำนวนมากเช่นกัน ส่งผลต่อการจ้างงานในอนาคตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะสะสมมากขึ้น

ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ระบุว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2560 มีจำนวน 2.19 ล้านคน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีราว 3.2 แสนคน ส่วนใหญ่ 58.75% จบปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ 25.77% จบสาขาวิทยาศาสตร์ 7.07% จบสาขาศิลปศาสตร์ 4.36% จบสาขาเทคโนโลยี 3.35% จบสาขาเกษตรกรรม และมีการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 ไว้ 1.82 ล้านคน ปี 2562 จำนวน 1.67 ล้านคน และปี 2563 จำนวน 1.8 ล้านคน

โดยผลสำรวจเดือนพฤษภาคม 2561 มีผู้ว่างงาน 4.02 แสนคน คิดเป็น 1% ของอัตราการว่างงาน โดยผู้ที่จบปริญญาตรีมีการว่างงานมากสุด 1.7 แสนคน