บุญทรง ยํ้า ไม่เลิกโครงการร้านถูกใจ

บุญทรง ยํ้า ไม่เลิกโครงการร้านถูกใจ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะไม่ยุติร้านถูกใจอย่างแน่นอน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน ซึ่งปัจจุบัน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้สั่งสินค้ามาขายรวมกันกว่า 400 ล้านบาทต่อเดือน ถือว่าได้รับความนิยมจากประชาชน ในการมาหาซื้อสินค้า และในวันที่ 16 ก.ค.นี้จะมีการจัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านถูกใจ 5,000-6,000 แห่งจากทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการสั่งซื้อ และจำหน่ายสินค้า และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ การบริหารร้านค้าเพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีความล่าช้านั้น จะมีการเจรจากับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกครั้ง