ส.อ.ท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะทำงานดันส่งออก

ส.อ.ท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะทำงานดันส่งออก
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศ ปี 2555 วานนี้ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน โดยในที่ประชุม ได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 6 ชุด เพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15 นั้น ล่าสุด นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ส.อ.ท.ได้ส่งผู้แทนเข้าไปร่วมในคณะทำงานทั้ง 6 ชุด เพื่อทำงานร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร์และร่วมผลักดันการส่งออกของประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมองว่า แม้ตลาดอียูจะชะลอตัว แต่ประเทศไทย ก็มีโอกาสที่จะเจาะตลาดที่มีศักยภาพ อาทิ จีน ญี่ปุ่น แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น เนื่องจากสินค้าไทย เป็นสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่างไรก็ตาม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แนะนำผู้ส่งออกด้วยว่า ต้องหมั่นออกไปหาตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน ที่จะผลักดันยอดการส่งออกให้ได้ตรงตามเป้าหมาย ที่สำคัญผู้ประกอบการไม่ควรเก็งกำไรค่าเงิน เนื่องจากว่ามีความเสี่ยง โดยทางผู้ประกอบการ ควรทำการค้าตามปกติ