สนพ.ร่วมมช.ปรับปรุงเตาเผาเซรามิก

สนพ.ร่วมมช.ปรับปรุงเตาเผาเซรามิก
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ หรือ สวพ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผา และกระบวนการผลิตเซรามิก โดยสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเตาเผาในวงเงินไม่เกินร้อยละ 25 ต่อเตา ซึ่งตั้งเป้าดำเนินการทั่วประเทศ 200 เตา คาดว่าจะสามารถลดการใช้ก๊าซ LPG ให้กับอุตสาหกรรมเซรามิกได้ถึง 1,200 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 36 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ไม่น้อยกว่า 3,600 ตันต่อปี และโครงการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ จากการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม มีการใช้ LPG ประมาณ 65,000 ตันต่อเดือน โดย อุตสาหกรรมเซรามิก ใช้ประมาณ 4,000 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออก ทำรายได้เข้าสู่ประเทศถึงปี 20,000 ล้านบาท