กิตติรัตน์เผยนายกฯตั้ง6คณะทำงานดันส่งออก

กิตติรัตน์เผยนายกฯตั้ง6คณะทำงานดันส่งออก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศในปี 2555 ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานสำรวจอุปสรรคด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยมอบให้ทางกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล 1 คณะ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนการค้าไทย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านการส่งออก โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 5 คณะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 - 2 สัปดาห์นี้ รวมทั้งหมดเป็น 6 คณะเพื่อจะให้เป้าหมายในการส่งออกในปีนี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 15