พณ.รับลูกนา​ยกเร่งตั้ง​5คณะทำงาน1​-2สัปดาห์

พณ.รับลูกนา​ยกเร่งตั้ง​5คณะทำงาน1​-2สัปดาห์
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งรัดจัดตั้ง 5 คณะทำงานขึ้นมาผลักดันภาคการส่งออก ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ และจะเริ่มดำเนินการประชุมในทันทีเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกที่ร้อยละ 15 ในปีนี้ ด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชน อยากเห็นภาครัฐ มีการบริหารงานที่ต่อเนื่อง เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขร่วมกัน โดยควรจะคำนึงถึงขีดความสามารถทางการแข่งขัน ใน 1 - 2 ปีข้างหน้าด้วย