การทางพิเศษฯยกเลิกค่าประกันบัตรEasy Pass

การทางพิเศษฯยกเลิกค่าประกันบัตรEasy Pass
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเลิกเงินค่าประกันบัตร Easy Pass ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 ก.ค. 2555 โดยสำหรับผู้ใช้ บัตร Easy Pass เดิม ที่จ่ายค่าประกันบัตรไปแล้ว กทพ. จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของผู้ใช้บริการ หรือ โอนเงินดังกล่าวเปลี่ยนเป็นเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตร Easy Pass โดยจะกำหนดให้ผู้ใช้ Easy Pass ที่มีความประสงค์จะขอเงินประกันบัตรคืนผ่านทางบัญชีธนาคารให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2555 ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555 พร้อมกับสำเนาบัญชีธนาคารของเจ้าของบัตรฯ ซึ่งหลังจากนี้ หากผู้ใช้บัตรไม่แสดงความประสงค์จะขอเงินคืนผ่านบัญชีทางธนาคาร กทพ. จะโอนเงินประกันดังกล่าวของผู้ใช้บริการทุกรายเปลี่ยนเข้าเป็นเงินสำรองผ่านทางในบัตรให้แทน ทั้งนี้ จะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร.1543 ตลอด 24 ชั่วโมง