ส.อ.ท.เร่งหาเหตุส่งออกรถยนต์ 4 ด. หด

ส.อ.ท.เร่งหาเหตุส่งออกรถยนต์ 4 ด. หด
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท. กำลังติดตามสถานการณ์การส่งออกรถยนต์ไปตลาดยุโรปว่า การส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ที่ลดลงกว่าร้อยละ 29 เกิดจากการผลิตรถในประเทศที่ลดลงจากปัญหาน้ำท่วม หรือ เพราะคำสั่งซื้อของกลุ่มประเทศยูโรปลดลง  เนื่องจาก เดือนพฤษภาคม การส่งออกกลับมาเป็นบวก ทำให้ 5 เดือนแรกของปี ภาพรวมการส่งออกรถยนต์ ติดลบเหลือเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ทั้งนี้ ประเมินว่าการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดยุโรปไปในปีนี้จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6.5 หรือ คิดเป็นจำนวนรถอยู่ที่ 65,000 - 70,000 คัน จากเป้าการส่งออกทั้งหมด 1 ล้านคันนายสุรพงษ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ ยุโรป จะมีการผ่อนปรนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลากร หรือ GSP ภายในปีนี้ว่า จะมีเสนอให้ภาครัฐเร่งเจรจากับ EU ให้คงสิทธิ์ GSP เช่นเดิม เนื่องจาก การถูกตัดสิทธิ์ในอดีตนั้น ทำให้สัดส่วนการส่งออกรถยนต์ในยุโรป ลดลง จากร้อยละ 15 หรือ ประมาณ 8 - 9 หมื่นคัน เหลือเพียงร้อยละ 9 เหลือ 6 - 7 หมื่นคัน เท่านั้น ซึ่งหากการถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ จะทำให้การแข่งขันเป็นไปได้ยาก และจะทำให้การส่งออกลดลงได้ในอนาคต