ส.อ.ท.ชี้วิกฤติยุโรปกระทบกลุ่มรองเท้าน้อย

ส.อ.ท.ชี้วิกฤติยุโรปกระทบกลุ่มรองเท้าน้อย
นายสมมาตร ขุนเศษฐ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า วิกฤติการเงินยุโรปที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าไม่มากนัก เนื่องจาก มีสัดส่วนการส่งออกไปยุโรปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยยอดคำสั่งซื้อที่ลดลง เป็นไปตามภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ตลาดในสหรัฐอเมริกา จะมีการฟื้นตัวเร็วกว่ายุโรป ภายใน 1 - 2 ปี ขณะที่ ยุโรป คาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี และขณะนี้ยังไม่มั่นใจว่า วิกฤติที่เกิดขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจของยุโรปทรุดตัวลงอีกหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัว โดยการหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมารองรับสินค้า อย่างเช่นรัสเซีย ส่วนการเติบโตของกลุ่มรองเท้าในปีนี้ เชื่อว่า จะทรงตัว และดีขึ้นเล็กน้อย โดยในกลุ่มของ ส.อ.ท. จะมีปริมาณคำสั้งซื้อเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 - ร้อยละ 20 เนื่องจากจะมีคำสั่งซื้อเข้ามามาก ในช่วงปลายปีตามความต้องการของตลาด