ราคาทองคำรูปพรรณขายออก23,950 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก23,950 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันเสาร์ที่ 30  มิถุนายน  2555 เมื่อเวลา 09.05น. เป็นดังนี้ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,407.04 บาท ขายออกบาทละ 24,250 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,750 บาท ขายออกบาทละ 23,850 บาท