พณ.อนุญาตต่างด้าวลงทุนในไทยเพิ่ม21ราย

พณ.อนุญาตต่างด้าวลงทุนในไทยเพิ่ม21ราย
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้พิจารณาให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้เพิ่มเติม ช่วงเดือน มิ.ย. จำนวน 21 ราย มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 377 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 111 คน แบ่งเป็นธุรกิจบริการจำนวน 11 ราย เงินลงทุน 340 ล้านบาท ธุรกิจสำนักงานผู้แทน 7 ราย เงินลงทุน 21 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าตัวแทน 1 ราย เงินลงทุน 3 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีก 1 ราย เงินลงทุน 9 ล้านบาท และคู่สัญญาภาครัฐอีก 1 ราย เงินลงทุน 4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 คณะกรรมการได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไปแล้ว 154 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเงินลงทุนรวมกว่า 4,390 ล้านบาท