โอเรียนท์ไทยเล็งซื้อเครื่องบินเพิ่มรับ AEC

โอเรียนท์ไทยเล็งซื้อเครื่องบินเพิ่มรับ AEC
นายอุดม ตันติประสงศ์ชัย ประธานที่ปรึกษาสายการบินโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ เปิดเผยว่า ทางสายการบินได้มีการเตรียมแผนการเพิ่มเที่ยวบิน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือ ในปี 2558 ซึ่งแผนดังกล่าวจะมีการเพิ่มเที่ยวบินหรือมีการจัดซื้อเครื่องบินในสัดส่วนเท่าไรนั้นจะต้องรอดูยอดจำนวนผู้โดยสาร ว่า มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าไร โดยทางสายการบิน ได้คาดหวังฐานลูกค้าในประเทศไทย ประมาณ 10-15% อย่างไรก็ตาม ประธานที่ปรึกษาสายการบินโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ กล่าวด้วยว่า สายการบิน โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ ได้กลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น โดยในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาทั้งส่วนของท่าอากาศยาน และการให้บริการ