ซีไอเอ็มบีไทยยันแบงก์พณ.พร้อมแข่งรับAEC

ซีไอเอ็มบีไทยยันแบงก์พณ.พร้อมแข่งรับAEC
นายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวอภิปรายในหัวข้อ โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Investment ว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี มีความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน หรือ AEC โดยเฉพาะความพร้อมในด้านเครือข่าย เพราะปัจจุบัน ธนาคารได้มีการทำธุรกิจเกือบทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน มั่นใจว่า ธนาคารพาณิชย์ของไทย มีความได้เปรียบจากการเปิด AEC เพราะเป็นที่รู้จัก และมีการพัฒนาระบบการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะเกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งต้องจับตาธุรกิจ ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจรายย่อย หรือ SME ที่รัฐบาลควรเข้าไปดูแลให้เกิดความพร้อม รวมทั้ง ภาครัฐ ต้องมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพต่อการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจ SME เองจะต้องให้ความสำคัญในการบริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่อง เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ SME มีการแข่งขันที่ด้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่