บินไทย ตั้ง คกก.แก้ปัญหากำไรตกต่ำ

บินไทย ตั้ง คกก.แก้ปัญหากำไรตกต่ำ
นายโชคชัย ปัญญายงค์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัท การบินไทย ในช่วงไตรมาสแรก มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ 3.3% ซึ่งในช่วง 5 เดือนหลัง มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 3.5% และผลกำไรในช่วงไตรมาสแรกนั้น ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คือ 18.8% รวมทั้ง ในช่วง 5 เดือนหลัง ก็ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกัน ประมาณ 50% ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันนี้ จึงได้มีมติ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านรายได้ โดยมีตนเองเป็นประธาน ซึ่งจะต้องมีแผนการจัดการที่เป็นรูปธรรม ภายใน 1 เดือน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในเบื้องต้นได้คาดการณ์ว่า อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวบินการให้บริการ และควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างเป็นต้น อย่างไรก็ตาม รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ทั้งผลประกอบกิจการและผลกำไรไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คือ เกิดจากสาเหตุการปรับฐานเงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่ต้องใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวกว่า 400 ล้านบาท รวมทั้งค่าทำงานล่วงเวลา ที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้กับพนักงานด้วย