ก.ล.ต. ขับเคลื่อน 4 มิติ รับ AEC

ก.ล.ต. ขับเคลื่อน 4 มิติ รับ AEC
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Creative Invesment in The age of AEC ว่า การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มีการเตรียมความพร้อม ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียโอกาส สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อม เพราะ AEC จะทำให้ตลาดการค้าและบริการมีขนาดใหญ่ขึ้น จากจำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้น เป็นกว่า 600 ล้านคน และนำไปสู่การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ ดังนั้น ก.ล.ต. ได้เปลี่ยนบทบาทของตนเอง ทั้ง การกำกับดูแลควบคู่กับการพัฒนา เพื่อให้บริษัทไทยมีความแข็งแกร่ง พร้อมกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการใน 4 มิติ ทั้งการพยายามทำให้ตลาดทุน เป็นที่เกื้อหนุนของธุรกิจทุกระดับ การหาเครื่องมือทางการเงิน และสถาบันการเงินกลาง ขึ้นมารองรับความเข้มแข็งให้กับบริษัทไทย พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดการเงิน มั่นใจว่า ทั้ง 4 มิติดังกล่าว จะทำให้บริษัทไทย พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันใน AEC ได้