รัฐมีแผนกู้เงิน1.6-2ลล.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐมีแผนกู้เงิน1.6-2ลล.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง ในประเทศไทย 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย มีการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน้อยมาก ทำให้ในขณะนี้รัฐบาลจำเป็นต้องเป็นผู้นำในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะทำให้มีผลตอบแทนด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นและในขณะนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน เนื่องจาก เสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศ ยังอยู่ในระดับสูง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยรับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้  ซึ่งหากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่า ภาครัฐ จะกู้เงินในระยะเวลา 7 ปี เป็นวงเงิน 1.6 - 2 ล้านล้านบาท ส่วนโครงการระยะยาวเป็นโครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากใช้ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลานาน