"ประกันสังคม" ให้สิทธิผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้

"ประกันสังคม" ให้สิทธิผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องมีข้อบ่งชี้ ได้แก่

1.โรคแผลเป็นทีกระจกตา

2.โรคกระจกตาเป็นแผล

3.โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม เช่น อุบัติเหตุจากสารเคมี หรือกระจกตาบวมหลังการผ่าตัด

4.กระจกตาเสื่อมตามอายุ

5.กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิด หรือทางพันธุกรรม

6.การติดเชื้อแต่กำเนิด

7.กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น การแพ้ยาบางชนิด

8.โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป

9.กระจกตาบาง

ส่วนกรณีเร่งด่วน อย่าง โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง , กระจกตาทะลุ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุไว้ หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสามารถรับบริการตรวจรักษาได้ ตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ สปส.ได้มีการอนุมัติสิทธิให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วจำนวน 628 ราย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงที่มีศักยภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาตามสิทธิฯ โดยส่งต่อการรักษา จำนวน 29 แห่ง เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ,  โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลราชบุรี , โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา , โรงพยาบาลชลบุรี  และโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นต้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!