พณ.แนะธุรกิจไทยเป็นหุ้นส่วนนักลงทุนยุโรป

พณ.แนะธุรกิจไทยเป็นหุ้นส่วนนักลงทุนยุโรป
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจในยุโรปจะยังซบเซา แต่ในขณะนี้นักลงทุนไทยควรมองวิกฤตินี้เป็นโอกาส ในการเข้าไปลงทุน หรือ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติในยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากบางธุรกิจในยุโรปต้องการขยายกิจการ ซึ่งนักลงทุนมีโอกาสเข้าไปซื้อแบรนด์ หรือ ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในยุโรปได้ง่ายขึ้น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ด้าน นางปัทมา สิงหรา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจในภาพรวมของยุโรปจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่ในภาพรวมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยมากนัก โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหารทุกประเภทนั้น ยังสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60