พณ.แนะผู้ส่งออกอาหารเพิ่มสินค้าไปญี่ปุ่น

พณ.แนะผู้ส่งออกอาหารเพิ่มสินค้าไปญี่ปุ่น
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากแนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารไทย ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สินค้าไทยมีราคาที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษา และเพิ่มนวัตกรรมลงไปในอาหารชนิดต่างๆ ด้วย อาทิ ในประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้กำลังนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และผู้ผลิตในประเทศ กำลังวางแผนที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ไม่ต้องนำไปอุ่นไมโครเวฟ เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประหยัดไฟฟ้า หลังเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ และหากผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัว เพิ่มนวัตกรรมในส่วนนี้ได้ จะสามารถส่งออกสินค้าอาหารไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อีกมาก