คลังเตือนธุรกิจไทยอย่าซื้อกิจการในยุโรป

คลังเตือนธุรกิจไทยอย่าซื้อกิจการในยุโรป
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในขณะนี้แม้สถานการณ์ในสหภาพยุโรปยังคงทรงตัว แต่ประเทศไทยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในอนาคต โดยเฉพาะ 3 อุตสาหกรรมหลัก ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่ม รวมไปถึง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่แม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ควรจะระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการเป็นคู่ค้าที่ดี ที่พร้อมจะส่งเสริมและส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพอาหารและความปลอดภัย ก่อนส่งไปในสหภาพยุโรป พร้อมเตือนผู้ประกอบการไทยอย่าเข้าไปซื้อกิจการในการทำธุรกิจในยุโรป แต่ให้เข้าไปร่วมทำธุรกิจ เพื่อขยายสินค้าและเป็นช่องทางในการขยายการส่งออกต่อไปในอนาคต