สมชัยเร่งคุยบพ.ย้ายเช่าเหมาลำไปดอนเมือง

สมชัยเร่งคุยบพ.ย้ายเช่าเหมาลำไปดอนเมือง
จากแผนการปิดซ่อมแซมทางวิ่ง ฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ระยะทาง 1,620 เมตร ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับเที่ยวบินขาเข้าล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) ได้ชะลอการตัดสินใจที่จะมาประเทศไทย และส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวนั้น ล่าสุด นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แจ้งให้สายการบินต่าง ๆ รับทราบก่อนวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา และยอมรับว่า จากแผนการปิดซ่อมแซมรันเวย์ ส่งผลให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าจริง แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า ขณะนี้ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าได้ลดน้อยลง ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเหลือเพียง 20 - 25 นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันได้มีการประสานงานไปยัง กรมการบินพลเรือน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการย้ายเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำไปให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมแซมรันเวย์