USAเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใหม่สินค้า9รายการ

USAเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใหม่สินค้า9รายการ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานศุลกากรของทางสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนและเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้า 9 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะสินค้าจริง ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราภาษีนำเข้ามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2555 เป็นต้นไป ฉะนั้น ผู้ประกอบการไทย ที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ จึงควรระมัดระวังการระบุพิกัดศุลกากรในเอกสารทางการค้าให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการพิธีการศุลกากร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกในภาพรวม ซึ่งตลาดสหรัฐ ถือเป็นตลาดส่งออกที่มีความสำคัญกับสินค้าไทยในขณะนี้