รมว.พลังงาน ยัน รบ. เดินหน้าตามแผนPDP

รมว.พลังงาน ยัน รบ. เดินหน้าตามแผนPDP
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ยุทธศาสตร์พลังงานไทย เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สูงกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ หรือมีมูลค่า 2.2 - 2.4 ล้านล้านบาท โดยภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง มีการใช้พลังงานรวมกัน สูงถึงร้อยละ 70 และเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 และในอนาคต จะต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมากขึ้น หากไทยยังปฏิเสธเชื้อเพลิงชนิดอื่น ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมในการจัดหาพลังงานในอนาคต เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เวลาเตรียมการ 7 - 8 ปี โดยหากไม่มีการวางแผน จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การแข่งขันของประเทศ และความเชื่อมั่นของต่างชาติ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เร่งเดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP ให้ไปสู่เป้าหมายในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ และเร่งศึกษาจัดทำ PDP ฉบับ 2012 ที่ต้องใช้เวลา เตรียมการ 9 เดือน - 1 ปี ขึ้นมารองรับการจัดหาพลังงานในอนาคต ให้เกิดความมั่นคง