บอร์ดร.ฟ.ท.หารือคุณสมบัติผู้สมัครผู้ว่าร.ฟ.ท.

บอร์ดร.ฟ.ท.หารือคุณสมบัติผู้สมัครผู้ว่าร.ฟ.ท.
พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา คณะกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า มีผู้เข้าสมัครชิงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณ 5 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นายประภัสร์ จงสงวน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งวันนี้ ทางคณะกรรมการ จะประชุมเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร รวมทั้งการกำหนดวันและเวลาในการนัดผู้เข้าสมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ โดยทางการรถไฟฯ จะส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ ซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลา 7 - 8 วัน อีกทั้งโดยส่วนตัวคาดว่า ทางคณะกรรมการ น่าจะได้รายชื่อผู้ว่าการรถไฟฯ คนใหม่ ก่อนที่ นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟฯ คนปัจจุบัน จะหมดวาระในวันที่ 21 ก.ค. 2555 อย่างแน่นอน