ประเสริฐแนะทยอยลดอุดหนุนราคาพลังงาน

ประเสริฐแนะทยอยลดอุดหนุนราคาพลังงาน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย" ว่า ช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่ประเทศไทย จะปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้งการทยอยเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุน และการลดราคาขายปลีกให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันที่ถูกลง พร้อมกับ ทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงาน ให้สะท้อนต้นทุน ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายประเทศกำลังดำเนินการลดการอุดหนุนราคาพลังงาน ทั้ง จีน อินเดีย และอินโดนีเชีย ที่ปัจจุบันประเทศไทย ต้องใช้เงินในการอุดหนุนราคาพลังงาน ในรูปแบบของภาษีและกองทุน สูงถึงปีละ 100,000 ล้านบาท หรือ ควรนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแทน ทั้งนี้ นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ถือว่า เดินมาถูกทางแล้ว แต่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ หัวใจสำคัญขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคาพลังงาน ที่จะต้องทยอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง