ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,200 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,200 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน  2555 เมื่อเวลา 09.30น. เป็นดังนี้ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,361.56 บาท ขายออกบาทละ 24,200 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,700 บาท ขายออกบาทละ 23,800  บาท