สวัสดีหุ้นยามเช้า : 28/06/2012 ปิดไม่ต่ำกว่า 1,150 จุด เหวี่ยงขึ้น 1,175 และ 1,210 จุด