ทูตพณ.อิตาลีเชื่อส่งออกไทยไปอียูโต5%

ทูตพณ.อิตาลีเชื่อส่งออกไทยไปอียูโต5%
นางปัทมา สิงหรา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป ส่งผลต่ออุตสาหกรรมส่งออกของไทย แต่ในภาพรวมเชื่อว่า การส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป (EU) จะยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5 ในปีนี้จากเป้าหมายร้อยละ 10 โดยอุตสาหกรรมอาหารยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการอีกมาก และที่น่าจับตามองคือ การท่องเที่ยวในประเทศกรีซ เพราะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่นักท่องเที่ยวยังคงมีจำนวนมาก โอกาสในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังถือว่าเป็นไปได้ โดยในประเทศอิตาลีเชื่อว่าภายใน 2 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว เพราะมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป