อมตะ-ญี่ปุ่นตั้งศูนย์ทดลองผลิตน้ำคุณภาพสูง

อมตะ-ญี่ปุ่นตั้งศูนย์ทดลองผลิตน้ำคุณภาพสูง
นายสัทธา วนลาภพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หลังลงนามความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (METI) ว่า ล่าสุด ทางบริษัท มาเอซาว่า อินดัสทรี จำกัด ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปทำการศึกษาและพัฒนาคุณภาพน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ ในระดับ ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานเลย ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาแล้วเสร็จประมาณ 12 - 18 เดือน และนำเสนอผลต่อองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) จัดตั้งโครงการนำร่องในพื้นที่เมืองวิทยาศาสตร์ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป ทั้งนี้ หากโครงการประสบความสำเร็จ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอาหาร ที่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้มากขึ้น